ACTUEEL ACTUEEL
ONLINE KERKDIENSTEN

Uit de kerkenraad :              Kerkdiensten in coronatijd
Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad vergaderd over de mogelijkheid om in kerkdiensten iets te gaan versoepelen.
Als kerkenraad vinden we het op dit moment in onze gemeente
nog niet verantwoord om mensen naar de kerk te laten gaan.
De besmettingscijfers zijn hoog, en zijn juist andere
versoepelingen ingesteld waarvan we het effect nog niet weten.
Andere sectoren in de samenleving moeten ook nog wachten.
Dus voorlopig blijven we online zonder bezoekers.
Wel laten we 2 zangers toe op gepaste afstand in een lege kerk.
Dat voegt naar ons idee veel toe, en maakt het hopelijk wat
makkelijker om thuis ook mee te doen.
We zullen bij de volgende Moderamenvergadering weer kijken hoe de situatie dan is.

Onlinediensten
Zoals u heeft gemerkt in de afgelopen weken is het nog niet heel makkelijk om de geluidskwaliteit van de kerkdienstopnames goed te krijgen. De kosters, waaronder vooral Rokus, hebben zich enorm ingezet om dit te verbeteren en aan te passen. Ik denk dat dat goed effect heeft gehad. De komende tijd is het aan het team van Zwartewaal om de fijne kneepjes van de techniek en de apparatuur te leren. Fijn als u ons teruggeeft hoe u de dienst kon ontvangen, en we hopen nog op een beetje geduld

- Meditatie
- Nieuwsbrief nr. 59
- Jaarthema 2020
- OnlineDiensten voor de kinderen
- HIER op deze pagina een totaal overzicht van de schikkingen tijdens de 40 Dagentijd en Pasen 2021.

- Nieuws Musical - Paulus
- Geen Rommelmarkt in Geervliet en in Heenvliet in 2020 - i.v.m. Corana virus
- Liturgische schikking "laatste zondag Kerkelijk Jaar"
- Schikkingen in de Advent periode 2020
- Schikkingen in de 40-dagentijd 2020.
Onderstaand bericht laat ik nog even staan, voor als het hopelijk weer beter zou mogen gaan, wat we zeker hopen, zodat we weer terug kunnen, naar (beperkte) kerkdiensten, dan hebben we onderstaande Corona regels toch waarschijnlijk nog nodig.

U moet zich vooraf aanmelden bij de scriba, als u  aan een kerkdienst wilt deelnemen.

Hier kunt u alvast het algemene protocol doornemen.
Hier kunt u de maatregelen doornemen, die gelden in de
kerk waar de dienst wordt gehouden.
Maatregelen voor de kerk Geervliet.
Maatregelen voor de kerk Zwartewaal.
Maatregelen voor de kerk Heenvliet.
Heeft u onverhoopt toch klachten, blijf dan absoluut thuis, ook al heeft u zich aangemeld voor een dienst.