Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 03 mrt 2024 om 10.00
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 19 : 1, 2
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN
Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: …………
V: wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN
Uitleg liturgische bloemschikking
Zingen 213 : 1, 2, 5
Gebed om ontferming, beantwoord met gezongen kyrie nr. 1
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Projectlied
Lezing Exodus 20 : 1-17
Lied 316: 1, 4
Lezing Johannes 2 : 13- 25
Lied 187
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 326 :1, 3
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied 838 : 1, 2
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Er is kinderkerk
 

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 29-2-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.