BELANGRIJKE MAILADRESSEN: BELANGRIJKE MAILADRESSEN:
Wil u een mail aan de PG Tweestromenland verzenden kunt u daarvoor onderstaande mailadressen gebruiken:
  Het gemakkelijkst en het snelst is het, om onze gemeente via mail een bericht te sturen, maar per post kan dat natuurlijk ook nog steeds, Gelukkig.

Het postadres is:

Scriba PG Tweestromenland
p/a Heerenlaan 20
3218 VL  HEENVLIET
 
BEHEER: BEHEER:
Een kerkelijke gemeente heeft ook een zakelijke kant. Ze heeft soms mensen in dienst. Vaak zijn er bezittingen in de vorm van geld, gebouwen, landerijen, orgels, enz. De PG Tweestromenland vormt hierop geen uitzondering. Voor het beheer daarvan, voor zover ze geen eigendom van de diaconie zijn, is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk.
lees meer ยป
 
Beleidsplan van 2017 tot 2021 Beleidsplan van 2017 tot 2021
Hier kunt u kennis nemen van het Beleidsplan, dit plan (opgemaakt door de kerkenraad) loopt van 30 juni 2017 tot 30 juni 2021 en het is versie 30.

Groet van Kerkenraad.
 
BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:
  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592