Vacant

Onze predikantsplaats is vacant. Heeft u interesse om predikant te worden van onze mooie gemeente dan kunt u kunt contact opnemen met onze voorzitter en/of scriba.

Dominee Henk Talsma is onze consulent predikant, zolang we geen nieuwe predikant hebben. De werkdagen van ds. Talsma zijn dinsdag en donderdag. Mocht u bezoek willen dan kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling. Henk Talsma is te bereiken via predikant@pgtweestromenland.nl.
terug