BIJZONDERE DIENSTEN: BIJZONDERE DIENSTEN:
Bijzondere diensten zijn er rond de grote feesten van het kerkelijke jaar: Kerst, drie dagen van Pasen, Pasen en Pinksteren, als ook op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, waarin we uitkijken naar de komst van het Koninkrijk van God en waarin de namen worden genoemd van diegenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Ook zijn er diensten die een speciaal thema hebben, zoals de oogstdienst en de diensten waarin het diaconaat en/of een diaconaal project centraal staat. Eenmaal per jaar is er een klassieke dienst met een traditionele liturgie.
 
Speciaal afgestemd op de jeugd zijn de jeugddiensten, afwisselend bedoeld voor 12-15 en 16+ leeftijden. Voor enkele van deze diensten wordt een gastspreker uitgenodigd.
Een tweetal keren per jaar is er een kinderdienst. Deze is bedoeld voor kinderen van 0-8 jaar, en vindt plaats op een zondagmiddag. In de diensten wordt een verhaal verteld, gezongen en gebeden, maar zijn er óók andere activiteiten ( spel, knutselen…) De diensten worden opgezet en geleid door vrijwilligers.

Een aantal keren vindt er een oecumenische dienst plaats, in samenwerking met de RK-parochie. Het betreft hierbij de dienst van de eerste advent, de dienst op een zondag in januari van het gebed voor de eenheid van de kerken en de pinksterdienst. Ook wordt in een gezamenlijke viering de Aswoensdag beleefd aan het begin van de lijdenstijd.

Op de startzondag aan het begin van het nieuwe werkseizoen worden het jaarthema, het erbij gekozen jaarlied en het diaconale project geïntroduceerd. Op de slotzondag vindt de afronding van het werkseizoen plaats. Dan nemen ook de kinderen die overstappen naar de middelbare school afscheid van de kinderkerk.
 
De contactpersoon voor de bijzondere diensten is de voorzitter van het college van diakenen of de voorzitter van het college van ouderlingen.

De bijzondere diensten worden in het algemeen voorbereid door de dienstdoende predikant samen met een (ad-hoc) liturgiegroep.

 
 
BLOEMENGROET: BLOEMENGROET:
De bloemen die elke zondag de kerk opsieren worden door de gemeente aan iemand gegeven die iets te vieren heeft, die steun kan gebruiken of die de gemeente om een andere reden in de bloemen wil zetten. Hebt u suggesties om iemand in de gemeente de bloemen van de kerk te geven neem dan contact op met:

 
  • Voor Geervliet : Jan de Swart;
  • Voor Heenvliet : Mattie Sintmaartensdijk;
  • Voor Abbenbroek / Zwartewaal : Lenie Smit;
 
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN: LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN:
HELLEBORUS
In het bijzonder, in de aanloop naar- en op de Christelijke feestdagen zorgt een groep dames voor een liturgische schikking. Zij proberen d.m.v. de taal der bloemen (al genoemd in de Bijbel) bepaalde gevoelens en gedachten over het thema van de zondag op deze manier gestalte te geven. De uitleg van de schikkingen heeft een vaste plek verworven in de liturgie.

Voor de samenstelling van de groep klikt u op samenstelling groep liturgisch bloemschikken
 
 
COLLECTEBONNEN: COLLECTEBONNEN:
Tijdens de collectes in de kerk kunt u betalen met collectebonnen. Het voordeel voor u is dat u geen munten hoeft opzij te leggen voor de collectes en dat, wanneer u de kwitantie bewaart, deze giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De PKN is namelijk door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Er zijn twee soorten collectebonnen in vellen van 20 stuks:
  • Bonnen van € 0,60 (groen) per vel € 12,00
  • Bonnen van € 1,20 (geel) per vel € 24,00
De bonnen kunt u bestellen door overmaking op NL51 INGB 0002 4354 51 of RABO0137221592 t.n.v. Prot. Gem. Tweestromenland o.v.v. het aantal vellen per bedrag of per kleur. De bonnen worden bij u thuisbezorgd.