Nicolaas Pieck Parochie:

Al jaren zijn er goede contacten met de Nicolaas Pieck parochie. Dit is een cluster van zes R.K. kerkgemeenschappen in de regio, waaronder de Felicitaskerk in Spijkenisse.

De kleine katholieke gemeenschap in Geervliet valt weer onder de Felicitaskerk, maar functioneert binnen dit geheel,  deels zelfstandig.

In principe wordt er elke tweede zaterdag van de maand een viering gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Op een aantal zaken wordt samengewerkt:
  • Oecumenische diensten;
  • Pastoraal signaleringswerk;
Van het Koor Zonder Naam, het koor van de RK Gemeenschap Geervliet, zijn ook een aantal mensen lid van de PG Tweestromenland.

Contactpersonen binnen de RK Gemeenschap zijn Jacqueline Hoedt en Jolijn Zumpolle.

Oecumenische diensten

In Tweestromenland is er ook op kerkelijk gebied sprake van een goed contact met de rooms-katholieke parochie. Vier keer per jaar wordt er een oecumenische viering gehouden. Deze vieringen worden gehouden:
  • In januari tijdens de week van de eenheid;
  • Aan het begin van de 40-Dagentijd,
  • op Aswoensdag 's avonds een vesper;           
  • Op 1e Pinksterdag;
  • Op de 1e Advent;
De viering in januari en die van de 1e Advent rouleren over de 3 kerkgebouwen. De viering op 1e Pinksterdag is in het kerkgebouw in Geervliet. Deze wordt voorafgegaan door de traditionele Pinkstermaaltijd.