Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Ze vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De kerkenraad op zijn beurt heeft een "dagelijks bestuur", het moderamen genaamd. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant en de voorzitters van de colleges.

Moderamen kerkenraad:
Voorzitter kerkenraad:             Nanda van Loo (ouderling)
Scriba:                                     Ariana de Bruin (ouderling)

Predikant:            vacant

Leden:
Wim de Clou (ouderling-kerkrentmeester)
Sjanie Vingerling (diaken)
Ellen Montenij (ouderling)

Wanneer u een mail aan de kerkenraad wilt zenden, kunt u contact opnemen met de Scriba.


Ouderlingen:
Ellen Montenij, Ariana de Bruin, Nanda van Loo, Karin Heijlema en Cees Los.

Meer informatie over het werk van de ouderlingen vindt u op onze pagina over het Pastoraat.


Ouderling-Kerkrentmeesters:
Kees Haak (penningmeester), Leen Moerman, Wim de Clou.
Als niet-ambtsdragers onderteunen:
Cees Oerlemans, Christiaan van der Ven (voorzitter), Inge Verschoor (secretaris) en
Klaas van Koppen (2e penningmeester), de ouderling-kerkrentmeesters.

Meer informatie over het werk van kerkrentmeesters vindt u op onze pagina over het Beheer van PG Tweestromenland.


Diakenen:
Sjanie Vingerling (voorzitter + lid moderamen), Cora du Clou, Emma van der Schalk en Elza Koudijzer (secretaris).
Als niet-ambtsdragers onderteunt Maaike van der Wulp (penningmeester) de diaconie. 

Meer informatie over het werk van de diakenen vindt u op onze pagina over het Diaconaat.
terug