OVER DE TWEESTROOM: OVER DE TWEESTROOM:
Eens in de vier weken wordt ons kerkblad "De Tweestroom" uitgegeven. Hiermee worden alle geïnteresseerde leden geïnformeerd, over de actuele ontwikkelingen binnen de PG Tweestromenland. In ons kerkblad vindt u o.a. een meditatie, nieuws uit de gemeente en het Wel-en-Wee van onze gemeenteleden. 

De Tweestroom is ook digitaal beschikbaar, de huidige en vorige edities van "De Tweestroom" kunt u bekijken door op het groene icoon rechts te klikken.

Hiervoor moet u wel eerst een inlogcode aanvragen.
Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje aan de webmaster van deze site. Klik hiervoor op de volgende link: webmaster@pgtweestromenland.nl

Tot slot willen wij u nog voorstellen aan de redactie van "De Tweestroom" klikt u op de volgende link: redactie De Tweestroom
lees meer ยป
 
BANKGEGEVENS TWEESTROOM: BANKGEGEVENS TWEESTROOM:
Rekeningnummer NL41INGB0008145342 t.n.v. de Tweestroom te Zwartewaal
 
OPGAVE EN KOSTEN TWEESTROOM: OPGAVE EN KOSTEN TWEESTROOM:
Wilt u ook een Tweestroom ontvangen, meldt u dan aan bij mw. H. van der Woerdt. Dat kan per mail. Klik op de volgende link: verzoek toezending Tweestroom.

Voor het ontvangen van De Tweestroom vragen wij u 1 maal per jaar om een (naar rato relevante) gift.
 
Redactie Kerkblad Redactie Kerkblad
Redactie Kerkblad "DeTweestroom":

Edwin Barendrecht, Els Nooteboom, Christiaan van der Ven, Fielja Jongste, Heiltje van der Woerdt.

Meer informatie over de Tweestroom vindt u door op de volgende link te klikken Kerkblad De Tweestroom