BEHEER: BEHEER:
Zo zorgen zij voor de geldwerving t.b.v. de financiering van o.a. de pastorale- en onderhoudskosten. Zij buigen zich over de onderhoudsplannen voor de gebouwen en onderzoeken of er mogelijk subsidie kan worden verkregen. Hiervoor hebben zij veelvuldig contact met architecten en ambtenaren. Er zijn contacten met installatiebedrijven over b.v. onderhoud en vervanging van verwarmingsinstallaties, met rentmeesters over het beheer van de landbouwgronden. En wat dacht u van assurantiebedrijven voor het afsluiten van verzekeringen voor de gebouwen, of voor de verzekering van alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn. Ook zijn de kerkrentmeesters  verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de boekhouding en de archivering.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatste maken ook deel uit van de kerkenraad. De namen van deze (Ouderling) Kerkrentmeesters vindt u op pagina "kerkenraad" elders op deze site.
terug