Beheer

Een kerkelijke gemeente heeft ook een zakelijke kant. Ze heeft soms mensen in dienst. Vaak zijn er bezittingen in de vorm van geld, gebouwen, landerijen, orgels, enz. De PG Tweestromenland vormt hierop geen uitzondering. Voor het beheer daarvan, voor zover ze geen eigendom van de diaconie zijn, is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk.

Zo zorgen zij voor de geldwerving t.b.v. de financiering van o.a. de pastorale- en onderhoudskosten. Zij buigen zich over de onderhoudsplannen voor de gebouwen en onderzoeken of er mogelijk subsidie kan worden verkregen. Hiervoor hebben zij veelvuldig contact met architecten en ambtenaren. Er zijn contacten met installatiebedrijven over b.v. onderhoud en vervanging van verwarmingsinstallaties, met rentmeesters over het beheer van de landbouwgronden. En wat dacht u van assurantiebedrijven voor het afsluiten van verzekeringen voor de gebouwen, of voor de verzekering van alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn. Ook zijn de kerkrentmeesters  verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de boekhouding en de archivering.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatste maken ook deel uit van de kerkenraad. De namen van deze (Ouderling) Kerkrentmeesters vindt u op pagina "kerkenraad" elders op deze site.BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:
  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 11 jun 2023 om 10.00

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 05-06-2023
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.