DIACONAAT: DIACONAAT:
Het werk van de diaconie krijgt op vele manieren gestalte binnen de PG Tweestromenland. In eigen gemeente, in de regio, landelijk en wereldwijd. Onderstaand een overzicht.
 
In de gemeente:
 • Dienst aan de tafel bij het uitdelen van brood en wijn;
 • Inzameling van de liefdegaven (elke 1e collecte in onze gemeente heeft een diaconale bestemming);
 • Diverse bloemendiensten;
 • Organisatie Diaconale erediensten;
 • Publiceren in De Tweestroom, het kerkblad;
 • Het mede opstellen van het collecterooster (1e collecte is altijd een diaconale collecte);
 • Uitgave van kalender in de 40-Dagentijd en het organiseren van een sobere maaltijd;
 • Het op Stille zaterdag door een diaken binnenbrengen van de Paaskaars;
 • Voorbedenboek;
 • Beheer en verantwoorden diaconale vermogen en bezittingen;
 In de regio:
 • Betrokkenheid bij het werk in de jeugdgevangenis De Hartelborgt te Spijkenisse (m.n. tijdens de diensten);
 • Hulp aan de Voedselbank Spijkenisse (financieel, personeel tijdens de supermarktacties, materieel rondom oogstdienst);
 • Diaconaal Havenproject (financieel);
 • Deelname aan actie gezamenlijke diaconieën in Bernisse;
 • Eénmaal per 2 jaar ondersteunen van een project in Nederland met wortels in de regio;
 Landelijk:
 • Deelname aan de door Kerk in Actie georganiseerde kaartenacties voor gevangenen;
 • Het houden van de diaconale collectes zoals vermeld op het landelijk collecterooster; 
Wereldwijd: 
terug