Diaconaat

De diaconie wil er zijn voor alle mensen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Voor mensen die in moeilijkheden zijn. Helpen waar gaan helper is, dat is het motto. Dichtbij en ver weg. In navolging van Hem, die alleen maar diende.

Het werk van de diaconie krijgt op vele manieren gestalte binnen de PG Tweestromenland. In eigen gemeente, in de regio, landelijk en wereldwijd. Onderstaand een overzicht.
 
In de gemeente:
 • Dienst aan de tafel bij het uitdelen van brood en wijn;
 • Inzameling van de liefdegaven (elke 1e collecte in onze gemeente heeft een diaconale bestemming);
 • Diverse bloemendiensten;
 • Organisatie Diaconale erediensten;
 • Publiceren in De Tweestroom, het kerkblad;
 • Het mede opstellen van het collecterooster (1e collecte is altijd een diaconale collecte);
 • Uitgave van kalender in de 40-Dagentijd en het organiseren van een sobere maaltijd;
 • Het op Stille zaterdag door een diaken binnenbrengen van de Paaskaars;
 • Voorbedenboek;
 • Beheer en verantwoorden diaconale vermogen en bezittingen;
 In de regio:
 • Betrokkenheid bij het werk in de jeugdgevangenis De Hartelborgt te Spijkenisse (m.n. tijdens de diensten);
 • Hulp aan de Voedselbank Spijkenisse (financieel, personeel tijdens de supermarktacties, materieel rondom oogstdienst);
 • Diaconaal Havenproject (financieel);
 • Deelname aan actie gezamenlijke diaconieën in Bernisse;
 • Eénmaal per 2 jaar ondersteunen van een project in Nederland met wortels in de regio;
 Landelijk:
 • Deelname aan de door Kerk in Actie georganiseerde kaartenacties voor gevangenen;
 • Het houden van de diaconale collectes zoals vermeld op het landelijk collecterooster; 
Wereldwijd: 
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 26 mei 2024 om 10.00 Viering Heilig Avondmaal

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 12-5-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.