Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Ze vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De kerkenraad op zijn beurt heeft een "dagelijks bestuur", het moderamen genaamd. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant en de voorzitters van de colleges.

 

Moderamen kerkenraad:

 

Voorzitter kerkenraad:

Nanda van Loo (ouderling)

voorzitter@pgtweestromenland.nl

Scriba:

Ariana de Bruin (ouderling)

scriba@pgtweestromenland.nl

     

Predikant:

ds. S.M. (Anke) Dekker

predikant@pgtweestromenland.nl

     

Leden:

Wim du Clou (ouderling-kerkrentmeester)

krmzwartewaal@pgtweestromenland.nl

 

Vacant (diaken)

diaconie@pgtweestromenland.nl

 

Ellen Montenij (ouderling)

ouderlingzwartewaal@pgtweestromenland.nl

     

Wanneer u een mail aan de kerkenraad wilt zenden kunt u contact opnemen met de Scriba.

     

Ouderlingen:

Ariana de Bruin

ouderling@pgtweestromenland.nl

 

Nanda van Loo

voorzitter@pgtweestromenland.nl

Wijkouderling Geervliet:

Theo van den Berg

ouderlinggeervliet@pgtweestromenland.nl

Wijkouderling Heenvliet:

Karin Heijlema

ouderlingheenvliet@pgtweestromenland.nl

Wijkouderling Zwartewaal:

Ellen Montenij

ouderlingzwartewaal@pgtweestromenland.nl

     

Meer informatie over het werk van de ouderlingen is te vinden op onze pagina over het Pastoraat.

     

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Leen Moerman

krmgeervliet@pgtweestromenland.nl

 

Wim du Clou

krmzwartewaal@pgtweestromenland.nl

     

Als niet-ambtsdragers ondersteunen:

Cees Oerlemans

krmheenvliet@pgtweestromenland.nl

 

Christiaan van der Ven (voorzitter)

voorzitterkrm@pgtweestromenland.nl

 

Inge Verschoor (secretaris)

secretariskrm@pgtweestromenland.nl

 

Kees Haak (penningmeester)

pmkrm@pgtweestromenland.nl

 

Jeroen Rensink (2e penningmeester)

 
 

en de ouderling-kerkrentmeesters

 
     
Meer informatie over het werk van kerkrentmeesters vindt u op onze pagina over het Beheer van PG Tweestromenland.
     

Diakenen:

Emma van der Schalk (voorzitter)

diakengeervliet@pgtweestromenland.nl
 

Cora du Clou

diakenzwartewaal@pgtweestromenland.nl

 

Elza Koudijzer (secretaris)

secrdiaconie@pgtweestromenland.nl

 

Jaap Meijboom

 
 

Als niet-ambtsdrager ondersteunt Maaike van der Wulp (penningmeester) de diaconie

pmdiaconie@pgtweestromenland.nl

     

Meer informatie over het werk van de diakenen vindt u op onze pagina over het Diaconaat.

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 28 jul 2024 om 10.00

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 18-7-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.