zondag 14 juli 2024 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): ds. Anke Dekker
Organist: Wout van der Stelt


Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Aanvangslied 87

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN
Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: …………
V: wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN
Zingen 206: 1, 2, 5
Gebed om ontferming
beantwoord met gezongen 299e Kyrie (nr.1 blz. 9) en Gloria 302
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Lezing : Ruth 4
Lied 72: 4, 5
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 419
Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied 943
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 28 jul 2024 om 10.00

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 18-7-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.