zondag 26 mei 2024 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Ds. H. Talsma
Ouderling(en): Karin Heijlema
Organist: Frank van Loo

Viering Heilig Avondmaal

Orde van dienst:

Welkom en mededelingen

Wij beginnen de dienst staande

Aanvangslied:

Ps. 122:1,2

(Stil gebed)

Bemoediging en groet

Ps.122:3

Klein gloria

Gebed om ontferming

Glorialied (uit het Liedboek): opties

704 dankt dankt nu allen god;  

103c:1,2,4 Loof de koning, heel mijn wezen

Gebed bij de opening van het woord

Gesprek met de kinderen

Lezingen :Ez. 47:1-12

Zingen: Lied 680:1,2

Lezing: Joh. 7:37-39

Zingen: Lied 680:4,5

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: Ps. 65:5,6

Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte

-Viering Heilig Avondmaal

Tafellied

388:1,4,5; Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Tafelgebed

Zingen: Lied 985 Heilig heilig hemelhoog verheven

Vervolg Tafelgebed

Zingen: Lied 403a (1e 2 regels)Als wij dan eten van dit brood (H. Oosterhuis)

Vervolg

Onze Vader 

Vredewens

Nodiging

Uitdelingswoorden 

Gemeenschap van brood en wijn 

Dankgebed 

Slotlied: Lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert 

Wegzending en zegen

Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 16 jun 2024 om 10.00
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
PSALM 90: 1, 2
Bemoediging
Groet
KLEIN GLORIA
Gebed
GLORIALIED 868: 1, 2, 5
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing uit het OT: Gen 11: 1-9
LIED 823: 1, 2, 4
Lezing uit het NT: Mc 4: 26 – 34
LIED 686
Overdenking
LIED 923
Dienst der gebeden
Dienst der gaven
SLOTLIED 838: 1, 2, 3
Zegen
AMEN
 

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 14-6-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.