zondag 21 april 2024 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): ds. Anke Dekker
Ouderling(en): Karin Heijlema
Organist: Peter Herrewijnen


Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 65 : 1, 2

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN
Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: …………
V: wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN
Zingen 207
Gebed om ontferming
beantwoord met gezongen 299e kyrie (nr.1 blz. 9) en gloria (nr.6 blz. 11)
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Lezing: Ezechiël 34: 1 - 10
Lied 23b: 1, 2
Lezing Johannes 10: 1- 10
Lied 650: 1,3, 5, 6
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 653: 2,3,6
Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied 600
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Er is kinderkerk
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 26 mei 2024 om 10.00 Viering Heilig Avondmaal

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 12-5-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.