zondag 25 februari 2024 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Geervliet
Voorganger(s): ds. P.J. van der Wal, Rockanje
Ouderling(en): Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 25 : 2, 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Vervolg aanvangslied 25: 4
Gebed om ontferming
Gezongen kyrie nr. 2 uit het liturgieboekje
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Projectlied
Schriftlezing Exodus 34:27-35
Lied 27:4
Schriftlezing Marcus 9: 2-10
Lied 545:1a, 2vg, 3a, 4vg, 5a
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 538:1a, 2m, 3v, 4a
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied 969: 1,2,3
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Er is kinderkerk

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 21 apr 2024 om 10.00 Er is kinderkerk

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 15-4-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.