zondag 10 december 2023 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): Ds. E.J. Vledder
Ouderling(en): Karin Heijlema
Organist: Wout van der Stelt


2e advent - Orde van dienst:
Welkom, mededelingen en uitleg van de liturgische bloemschikking
Gedichtje en aansteken van de 2 de adventkaars
Aanvangslied: “In Christus is noch west noch oost” NLB 969:1-4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: “Ga, stillen in den lande” NLB 440:1 en 2
Gebed om ontferming
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Zingen: Projectlied van Kind op Zondag: “Weet je hoe laat het is” couplet 2
1 ste Schriftlezing: Jesaja 2:1-5
Zingen: “Verwacht de komst des Heren” NLB 439:1 en 2
2 de Schriftlezing: Johannes 1:19-28
Zingen: “God zij geloofd uit alle macht” NLB 158a:1
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: “Op U mijn Heiland blijf ik hopen” NLB 442
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte ondertussen komen de kinderen terug
Dienst van de Tafel
Voorbeden
Stilgebed
Inzameling van de gaven
Nodiging
Tafelgebed
Zingen: “Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig” NLB 405:1
Tafelgebed (vervolg)
(Als afsluiting van het tafel gebed: Het onze Vader…)
Vredesgroet
Uitdelen van het brood
(orgelspel)
Geven van de beker
(orgelspel)
Dankgebed
Slotlied: “Nu daagt het in het oosten” NLB 444
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Geervliet

zo 25 feb 2024 om 10.00 Er is kinderkerk

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 15-2-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.