zondag 26 november 2023 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Ds. H, Perfors, Brielle
Ouderling(en): Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Laatste zondag kerkelijk jaar - Orde van dienst:

Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 107, vers 1 en 2
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN

Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: …………
V: wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN

Zingen psalm 107: 3
Gebed om ontferming
Lied 299e
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Eerste lezing psalm 107 vers 25-32
Lied (op melodie gezang 467 LvK 1973)
Wij mensen zijn slechts van voorbij,
wij gaan en komen als getij.
Geen zekerheid, geen ankergrond,
geen daad, geen woord dat blijvend stond.
Wij bidden: God die eeuwig zijt,
wees ons een haven in de tijd.

Wij werkers van het laatste uur,
ons doen en laten heeft geen duur.
Al laden wij de ruimen vol,
de zee blijft hoog, de golven hol.
Wij bidden: God die eeuwig zijt,
wees ons een haven in de tijd.

Wij varen af, wij varen aan,
tussen de klippen van vergaan.
Niets hier aan dek, noch goed, noch goud
verzekert uiterst lijfsbehoud.
Wij bidden: God die eeuwig zijt
wees ons een haven in de tijd.

Evangelielezing Matteüs 24:1-14
Lied 807 in wisselzang met zanggroep
Preek
Meditatief orgelspel
Gedachtenis
Lied 728 met zanggroep (Solo en enkelen door zanggroep)
Lichtritueel
Namen noemen, kaars aansteken, na elke naam lied 833
Een ieder wordt uitgenodigd om voor een geliefde of dierbare een kaarsje aan te steken.
Tijdens aansteken door de gemeenteleden zingt de
zanggroep Lied 752 1, 6 en 7.


Dankgebed en voorbeden – Stil gebed –
Gesproken Onze Vader
Collecte

1st collecte: Hospice de Waterlelie
2de collecte: Kerk
Tijdens de collecte zingt de zanggroep Lied 753
Slotlied 754 (staande)
Wegzending en zegen
 

Van een ieder van wie de naam in deze dienst is genoemd
en een kaars is aangestoken
kan de kaars
en de steen waarop de naam van uw dierbare is geschreven na deze kerkdienst
opgehaald worden als herinnering.
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 16 jun 2024 om 10.00
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
PSALM 90: 1, 2
Bemoediging
Groet
KLEIN GLORIA
Gebed
GLORIALIED 868: 1, 2, 5
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing uit het OT: Gen 11: 1-9
LIED 823: 1, 2, 4
Lezing uit het NT: Mc 4: 26 – 34
LIED 686
Overdenking
LIED 923
Dienst der gebeden
Dienst der gaven
SLOTLIED 838: 1, 2, 3
Zegen
AMEN
 

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 14-6-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.