zondag 5 februari 2023 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): Ds. J. Tiggelman, Spijkenisse
Ouderling(en): Cees Los
Organist: Frank van Loo


Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 65: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
gevolgd door: Klein Gloria
Gebed van toenadering
Lied: NLB 314
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Mattheüs 20: 1-16
Lied: NLB 990: 1, 2, 3, 5 en 6
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: NLB 103c : 1, 2 , 3
Dankgebed en voorbeden (afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’)
Inzameling van gaven
Slotlied: NLB 425
Heenzending en zegen
 

terug