zondag 29 januari 2023 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Ds. L Tamminga
Ouderling(en): Ellen Monteny
Organist: Christiaan vd Ven

Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied: Lied 146: 1, 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 146: 4
Gebed om ontferming
beantwoord met gezongen kyrie nr 1
Gloria nr 6
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Lezing: Matteüs 5: 1 – 12
Zingen: Lied 871: 1, 2, 3
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 388
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte ondertussen komen de kinderen terug
Slotlied: Lied 418
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen
 

terug