zondag 29 januari 2023 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Ds. L Tamminga
Ouderling(en): Ellen Monteny
Organist: Christiaan vd Ven

Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied: Lied 146: 1, 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 146: 4
Gebed om ontferming
beantwoord met gezongen kyrie nr 1
Gloria nr 6
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Lezing: Matteüs 5: 1 – 12
Zingen: Lied 871: 1, 2, 3
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 388
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte ondertussen komen de kinderen terug
Slotlied: Lied 418
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 08 okt 2023 om 10.00

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 29-9-2023
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.