zondag 11 december 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Geervliet
Voorganger(s): Ds. A. Baan-Slot – Spijkenisse
Ouderling(en): Karin Heijlema
Organist: Peter Herrewijnen


3e advent, Heilig Avondmaal - Orde van dienst:

Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars + tekst
PSALM 146: 1, 2
Bemoediging
Groet
PSALM 146: 3
Gebed
LIED 451: 1, 2, 4
Gebed bij de Opening van het Woord
Project
PROJECTLIED
Lezing uit het OT: Jozua 6: 1-5
LIED 825: 1
Lezing uit het NT: Rom. 12: 1, 2 en 17-21
LIED 825: 3
Overdenking
LIED 1009
Bloemschikking + tekst
APOSTOLICUM
Voorbereiding van de tafel onder het zingen van:

LIED 442
Tafelgebed met daarin:
LIED 985: 1
En de tekst:
ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ
MARANATHA.
En:
Stil gebed
En:
ONZE VADER
Breken en uitschenken
Nodiging
Gemeenschap van brood en van wijn
Dankgebed
SLOTLIED 444: 1, 2, 4
Zegen
Amen
 

terug