zondag 27 november 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Mw. J. Hoedt
Ouderling(en): Cees Los
Organist: Frank van Loo


1e advent, Oecumenische Adventsdienst
Thema: Ben je welkom?

Orde van dienst:

Welkom en mededelingen
Aanvangslied Lied 151 uit de Randstadbundel
Begroeting en antwoord:

V Wij zullen in Gods naam mensen zijn
A van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
V en wij verwachten het van de Messias
A de Redder, die wij welkom heten.
Aansteken van de eerste kaars
Inleiding op het thema
Projectlied
Gesprekje met de kinderen
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Uitleg liturgische schikking
Gebed om ontferming
V Heer, ontferm u over allen.
A Heer, ontferm u over allen.
Lied 275: 1, 3 en 4
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing - Lucas 1: 26 - 38
Lied 464: 3, 4 en 6
Overweging: Ben je welkom?
Stilte
Muzikaal intermezzo
Voorbeden met gezongen Heer, ontferm U (3x)
Lied 1006
We wensen elkaar de vrede van Christus
Gedicht: Welkom bij elkaar
Collecten
1e Licht voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland, Kerk in Actie
2e Kerk en eredienst
Kinderen komen terug uit van de kinderkerk
Slotlied 416
Zegen en gezongen amen
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Geervliet

zo 11 dec 2022 om 10.00 3e advent, Heilig Avondmaal

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 01-12-2022
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.