zondag 25 september 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): Mw. B. Broeren
Ouderling(en): Cees Los
Organist: Wim Haveman


Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 121:1,2 (Ik sla mijn ogen op en zie / Uw wank’le voeten zet Hij vast)
Stil gebed, bemoediging en groet, drempelgebed
Zingen: Psalm 121:3,4 (De Heer brengt al uw heil tot stand / De Heer zal u steeds gadeslaan)
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen: NLB 875 (Father, we love you)
Gebed bij de opening van het Woord
Bijbellezing: Daniël 6:2-28
Zingen: Psalm 138:1,2 (U loof ik, Heer, met hart en ziel / Ten dage dat ik riep hebt Gij)
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: NLB 909 (Wat God doet, dat is welgedaan)
Gebeden (afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’)
Collecte
Zingen: NLB 103c:1,3,5 (Loof de koning, heel mijn wezen / Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons /
Engelen, zing ja en amen)
Wegzending en zegen
Zingen: Amen, amen, amen.

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 08 okt 2023 om 10.00

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 29-9-2023
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.