zondag 14 augustus 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Cees Los
Organist: Frank van Loo


Orde van dienst:
Aanvangslied: 275: 1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 275: 3,5
Kyriegebed afgesloten met gezongen kyrie 301f
Glorialied: 867: 1,2
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing: Jeremia 23: 23-29
Lied 82: 1,2,3
Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 49-56
Lied 1001: 1,2,3
Overweging
Lied 992: 1 t/m 4
Gebeden
Slotlied 362: 1,2,3
Zegen
 

terug