zondag 7 augustus 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Orde van dienst:
Aanvangslied: 217: 1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 217: 3,4
Kyrie: Nr 2 gele boekje: kyrie eleison
Glorialied: 149: 1,2,3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25
Lied 772: 1 t/m 4
Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 32-40
Lied 751: 1,2,3
Overweging
Lied 767: 1,2,3
Gebeden afgesloten met gezongen Onze Vader: 1006
Slotlied 978: 1,4
Zegen
 

terug