zondag 10 juli 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Geervliet
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Karin Heijlema
Organist: Christaan van der Ven


Orde van dienst
Aanvangslied: 25: 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 25: 3
Kyrie: Heer ontferm u, nr 3 gele boekje
Gloria: 146: 1,3,5
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing: 2 Kronieken 28: 9-15
Lied 316: 1,2
Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 25-37
Lied 316: 3,4
Overweging
Lied 1005: 1-5
Gebeden
Collecten
Slotlied: 969: 1-4
Zegen

Als u thuis deze dienst wilt volgen kunt u bij de predikant een digitale liturgie
opvragen.

 

terug