zondag 26 juni 2022 om 10.00

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet
Voorganger(s): Ds. W. Barendrecht - Maassluis
Ouderling(en): Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied: lied 28: 1 en 4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: lied 28: 5
Gebed om ontferming
beantwoord met een gezongen kyrie (keuze 2)
Glorialied: lied 146c: 1 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: Jesaja 63: 1 – 7, 14b (Beginnen met: Het was de geest…)
Lied 900 (3x; eerst korte toelichting)
Lezing: Marcus 6: 45 – 53
Lied 917: 1, 3, 4 en 6
Preek
Meditatief orgelspel
Lied 91a
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied: lied 919
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Geervliet

zo 10 jul 2022 om 10.00

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 30-6-2022
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.