zondag 6 februari 2022 om 10.00

Dienst vanuit de Kerk van Zwartewaal
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Orde van dienst:
Aanvangslied: 67:1
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 67: 3
Kyrie: 301f
Glorialied: 150: 1,2
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Klaagliederen 3: 22-26. 31-32
Lied 130: 1,2
Schriftlezing: Johannes 11: 1-16
Lied 215: 1,2,3
Overweging
Lied 215: 4 t/m 7
Gebeden
Collectemoment: 1. Project Jeugd 2. Kerk en eredienst
Lied 422: 1,3
Zegen
 

terug