zondag 28 november 2021 om 10.00

Dienst in Kerk Heenvliet
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Cees Los
Organist: Frank van Loo


1e advent - Oecumenische viering

Let op: vooraf aanmelden, uiterlijk zaterdag 12.00 uur bij scriba@pgtweestromenland.nl.


Er zijn liturgieboekjes, klik hier voor de digitale versie.


We zingen de volgende liedboekliederen:

  • Aanvangslied 221: 1,2
  • Lied 221: 3
  • Kyriegebed afgesloten met gezongen: 301k
  • Lied 513: 4
  • Lied 464: 1,2
  • Lied 463: 1,2,6,7,8
  • Slotlied: 425


 

terug