Zondag 9 mei 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
ONLINE DIENST
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Frank van Loo


Aanvangslied - 66 : 1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 66 : 3,7
Kyriegebed met 301f
Loflied: 304 : 1,2,3
Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste Schriftlezing - Jesaja 45 vers 18 en19
Lied 513 : 1,2

Tweede Schriftlezing : Johannes 15 vers 9 t/m 17
Lied 839 : 1,2,3,4 (USB opname van Petrus)

Overweging
Lied 653 : 1,5,6
Gebeden

Slotlied : 416
Zegen

terug