Zondag 25 apr 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
ONLINE DIENST
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Frank van Loo

4e Zondag van Pasen - liturgische kleur wit.

Aanvangslied : Lied 65: 1
Bemoediging, groet
Drempelgebed
Lied 65 : 5,6

Kyrie: Heer ontferm U, nr 3 gele boekje
Glorialied: 652 : 1 t/m 4

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste Schriftlezing : Ezechiël 34 vers 1 t/m 10
Lied 756 : 1,2,6

Tweede Schriftlezing : Johannes 10 vers 11-16
Lied 653 : 1,6

Overdenking

Lied 974 : 1,2
Gebeden
Slotlied : youtube zegenlied Sytse de Vries

terug