Zondag 18 apr 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. H. Talsma - Hendrik Ido Ambacht
ONLINE DIENST
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Thema: "*Handen en voeten geven aan het Paasevangelie*"

Aanvangslied - Lied 634 : U zij de glorie
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Glorialied - Lied 632 : Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Gebed om opening Schriften

Lezing : Hand 3 - vers13 tot 15 en 17 tot 19
Lezing : Lucas 24  vers 35 tot 48
ZIngen - Lied 637 : O vlam van Pasen steek ons aan

Overdenking

med. piano/ orgel
Zingen - Lied 642 : 1,2,7,8

Gebeden
Collecte
Slotlied  - Lied 601 : 1,2  - Licht dat ons aanstoot in de morgen

terug