Zondag 11 apr 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. T. v.d. Heijden Dirksland
ONLINE DIENST
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen
Aanvangslied : Ld. 145: 1, 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 145 : 3
Gebed om ontferming

Glorialied - Ld. 302 : 1, 3
Gebed bij de opening van het Woord

Lezingen en liederen :
Matth. 26: 31-35
Ld. 654 : 2
Matth. 28: 16-20
Ld. 654 : 4, 6.

Overdenking - Matth. 28: 16, 17

Meditatief orgelspel
Lied 79 : 5

Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied 864 : 1, 3
Wegzending en zegen; driemaal gezongen amen.

terug