zondag 23 januari 2022 om 10.00

Online dienst vanuit Kerk Geervliet
Voorganger(s): Ds. A. Ravensberg
Ouderling(en): Arie van der Hoek
Organist: Frank van Loo


We zingen de volgende liedboekliederen:

Aanvangslied: 67: 1
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 67: 3
Kyrie: nr 3 gele boekje: Heer ontferm U
Glorialied 871: 1,3,4
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1-10
Lied 266: 1,2
Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 35-52
Lied 531: 1,3
Overweging
Lied 377: 1,3,4
Gebeden
Slotlied 266: 3,4,5
Zegen

 

terug