zondag 24 oktober 2021 om 10.00

Dienst in Kerk Geervliet
Voorganger: Ds. H. Perfors - Brielle
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Christian van de Ven

Welkom en mededelingen

Psalm 138 vers 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
drempelgebed
Psalm 138 vers 4
Gebed om ontferming
Glorialied psalm 150
Openingsgebed

Lezing is uit Jes. 59 vers 9 tot 19
Zingen psalm 67 vers 1

Evangelielezing  Marcus 10 vers 46 tot 52
Gezang 834 geheel

Uitleg en verkondiging
Muzikaal moment?

Gezang 723 geheel
Dank- en voorbeden - afgesloten met Onze Vader

Inzameling van de gaven Of op welke plek - of niet - u de collecte hebt.

Slotlied gezang 362 vers 1 en 3
Zegen

terug