zondag 1 augustus 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. K. Koffeman - Den Haag
Dienst in Kerk Zwartewaal
Ouderling: Aad van de Velde
Organist: Jan Pieter Baan


Orde 1
Welkom en mededelingen
Aanvangslied - 149 vers 1 (waarvoor we gaan staan)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied -  149 vers 3 (waarna we gaan zitten)

Gebed om ontferming, beantwoord met gezongen kyrie, nr. 2 (pag. 9)
Lofprijzing, beantwoord met gezongen Gloria, nr. 5 (pag. 10)  /
Zingen, als gebed bij de opening van het Woord - Lied 221

Lezing - Marcus 7 vers 24 t/m 30
Lied 152 vers 1, 6 en 7

Overdenking  
Meditatief orgelspel

Lied - 647
Aankondiging collectes

Afsluiting van het diaconaal project Straatpastoraat Den Haag /
Aankondiging nieuw project
Lied - 387

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met een gezamenlijk ‘Onze Vader’ * (zie onder)
Slotlied -  423
Wegzending en zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’

* U / jij kunt namen of onderwerpen voor de gebeden vóór en tijdens de dienst doorgeven d.m.v. WhatsApp of sms aan nr. 06-55895582

terug