Zondag 25 jul 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Kerk Geervliet
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Jan Pieter Baan


De liturgische kleur is groen.

Aanvangslied: 276: 1

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 276 vers 2
Kyrië - Heer ontferm U, nr 3 gele boekje
Glorialied - 868 : 1,5
Gebed bij de opening van de Schriften

Deuteronomium 8 vers 1 t/m 6
Lied 836 : 1

Johannes 6 vers 1 t/m 15
Lied 836 : 2

Overdenking
Lied 1005 : 1,5

Gebeden
Collecte
Slotlied 423 : 1,2,3

terug