Zondag 20 jun 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. B. Broeren
ONLINE DIENST
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo

Welkom en mededelingen
Aanvangslied - 139 - 1,2
Bemoediging, groet en drempelgebed
Lied - 146c - 1
Gebed om ontferming
Lied - 146c - 7
Gebed bij de opening van de Bijbel


Bijbellezing:
Jesaja 56:1-8
Lied - 316 - 1,4


Bijbellezing:
Handelingen 8:26-40
Lied 837 - 1,4


Uitleg en verkondiging


Meditatief muzikaal intermezzo


Lied - Morgen dans je weer (opwekking 824; https://youtu.be/wg97saDBAGI)
Prijs Hem, in je dag vol zorgen,
in je angst voor morgen: zing!
Zing dan je lied en prijs Hem,
als de storm tekeergaat,
als je nergens licht meer ziet,
want God vergeet jou niet.


Hij heelt je hart. Je huilt niet meer.
Hij maakt je heel en morgen dans je weer.


Prijs Hem, laat de hele wereld weten
dat God ons niet is vergeten.
We zingen samen:
Prijs Hem, want zijn liefde redt ons.
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons.
Prijs Hem.
We zingen samen:
Prijs Hem. Onze God is machtig.
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig.
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind.
Zijn liefde kent geen eind.
Zijn liefde kent geen eind.


Hij heelt je hart. Je huilt niet meer.
Hij maakt je heel en morgen dans je weer.


Er komt geen einde aan zijn koninkrijk:
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn.
Hij zal koning zijn.


Gebeden
Lied 416 - 1,2,4


Wegzending en zegen
(beantwoord met Lied : 415 - 3)
Amen, amen, amen.
 

terug