Zondag 13 jun 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. D. Pranger - Rotterdam
ONLINE DIENST
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied  213 vers 1, 2 en 5
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Lied 910 vers 1 en 2
Gebed om ontferming
Glorialied 825 vers 1, 4 en 5

Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Psalm 121
Lied 146c  vers 1 en 7
Lezing Johannes 17: 9 – 15
Lied  919 vers 1 en 4

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 902 vers 1 en 2
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Slotlied  793 vers 1 en 2

Wegzending en zegen, beantwoorden met driemaal gezongen amen

terug