KERKENRAAD: KERKENRAAD:
De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, de ouderlingen (kerkrentmeester) en de diakenen. De kerkrenraad vormt het bestuur van de gemeente. Ze vergadert ongeveer 6x per jaar.

De kerkenraad op zijn beurt heeft een "dagelijks bestuur", het moderamen genaamd. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant en de voorzitters van de (ouderlingen en diakenen) colleges.

Moderamen kerkenraad:
Voorzitter:
Nanda van Loo (ouderling)
Scriba:
Aad v.d. Velde

Predikant:
Annet Ravensberg

Leden:
Wim Kielen (ouderling-kerkrentmeester);
Sjanie Vingerling (diaken);
Ariana de Bruin (jeugdoudeling)

Wanneer u een mail aan de kerkenraad wilt zenden, vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.


Ouderlingen:
Ariana de Bruin (jeugdouderling), Ellen Montenij, Nanda van Loo, Karin Heijlema en Cees Los.

Wanneer u een mail aan het College van Ouderlingen wilt zenden vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.

Meer informatie over het werk van de ouderlingen vindt u door op de volgende link te klikken Pastoraat PG Tweestromenland


Ouderling-Kerkrentmeesters:
Kees Haak (penningmeester), Arie van der Hoek, Wim Kielen - lid moderamen). Als niet-ambtsdragers onderteunen ;
Cees Oerlemans, Chris Struijk , Inge Verschoor (secretaris)  en
Klaas van Koppen (2e penningmeester), de ouderling-kerkrentmeesters.
Wanneer u een mail aan het College van Ouderlingen-Kerkrentmeesters wilt zenden, vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.

Meer informatie over het werk van kerkrentmeesters vindt u door op de volgende link te klikken  Beheer PG Tweestromenland

Diakenen:
Peter de HoogSjanie Vingerling (voorzitter +lid moderamen), Netty van Reems, Emma van der Schalk en Jenke v/d Velde.
Als niet-ambtsdragers onderteunen Elza Koudijzer (secretaris) en Maaike van der Wulp (penningmeester) de diaconie. 

Wanneer u een mail aan het College van Diakenen wilt zenden vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.

Meer informatie over het werk van de diakenen vindt u door op de volgende link te klikken  Diaconaat PG Tweestromenland

Ook kunt u berichten, die u geplaatst zou willen hebben binnen pgtweestromenland, (mits gepast voor plaatsing) sturen aan webmaster@pgtweestromenland.nl
 
terug