Beheer

Een kerkelijke gemeente heeft ook een zakelijke kant. Ze heeft soms mensen in dienst. Vaak zijn er bezittingen in de vorm van geld, gebouwen, landerijen, orgels, enz. De PG Tweestromenland vormt hierop geen uitzondering. Voor het beheer daarvan, voor zover ze geen eigendom van de diaconie zijn, is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk.

Zo zorgen zij voor de geldwerving t.b.v. de financiering van o.a. de pastorale- en onderhoudskosten. Zij buigen zich over de onderhoudsplannen voor de gebouwen en onderzoeken of er mogelijk subsidie kan worden verkregen. Hiervoor hebben zij veelvuldig contact met architecten en ambtenaren. Er zijn contacten met installatiebedrijven over b.v. onderhoud en vervanging van verwarmingsinstallaties, met rentmeesters over het beheer van de landbouwgronden. En wat dacht u van assurantiebedrijven voor het afsluiten van verzekeringen voor de gebouwen, of voor de verzekering van alle vrijwilligers die in de gemeente werkzaam zijn. Ook zijn de kerkrentmeesters  verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de boekhouding en de archivering.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatste maken ook deel uit van de kerkenraad. De namen van deze (Ouderling) Kerkrentmeesters vindt u op pagina kerkenraad elders op deze site.Bankgegevens:

Het rekeningnummer van PG Tweestromenland is:
  • NL43RABO0137221592
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 16 jun 2024 om 10.00
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
PSALM 90: 1, 2
Bemoediging
Groet
KLEIN GLORIA
Gebed
GLORIALIED 868: 1, 2, 5
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing uit het OT: Gen 11: 1-9
LIED 823: 1, 2, 4
Lezing uit het NT: Mc 4: 26 – 34
LIED 686
Overdenking
LIED 923
Dienst der gebeden
Dienst der gaven
SLOTLIED 838: 1, 2, 3
Zegen
AMEN
 

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 14-6-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.