Collectebonnen

Tijdens de collectes in de kerk kunt u betalen met collectebonnen. Het voordeel voor u is dat u geen munten hoeft opzij te leggen voor de collectes en dat, wanneer u de kwitantie bewaart, deze giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De PKN is namelijk door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Er zijn twee soorten collectebonnen in vellen van 20 stuks:
  • Bonnen van € 0,60 (groen) per vel € 12,00
  • Bonnen van € 1,20 (geel) per vel € 24,00
De bonnen kunt u bestellen door overmaking op NL51 INGB 0002 4354 51 of RABO0137221592 t.n.v. Prot. Gem. Tweestromenland o.v.v. het aantal vellen per bedrag of per kleur. De bonnen worden bij u thuisbezorgd.
 
terug