Bijzondere diensten

Bijzondere diensten zijn er rond de grote feesten van het kerkelijke jaar: Kerst, drie dagen van Pasen, Pasen en Pinksteren, als ook op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, waarin we uitkijken naar de komst van het Koninkrijk van God en waarin de namen worden genoemd van diegenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Ook zijn er diensten die een speciaal thema hebben, zoals de oogstdienst en de diensten waarin het diaconaat en/of een diaconaal project centraal staat. Eenmaal per jaar is er een klassieke dienst met een traditionele liturgie.
 
Speciaal afgestemd op de jeugd zijn de jeugddiensten, afwisselend bedoeld voor 12-15 en 16+ leeftijden. Voor enkele van deze diensten wordt een gastspreker uitgenodigd.
Een tweetal keren per jaar is er een kinderdienst. Deze is bedoeld voor kinderen van 0-8 jaar, en vindt plaats op een zondagmiddag. In de diensten wordt een verhaal verteld, gezongen en gebeden, maar zijn er óók andere activiteiten ( spel, knutselen…) De diensten worden opgezet en geleid door vrijwilligers.

Een aantal keren vindt er een oecumenische dienst plaats, in samenwerking met de RK-parochie. Het betreft hierbij de dienst van de eerste advent, de dienst op een zondag in januari van het gebed voor de eenheid van de kerken en de pinksterdienst. Ook wordt in een gezamenlijke viering de Aswoensdag beleefd aan het begin van de lijdenstijd.

Op de startzondag aan het begin van het nieuwe werkseizoen worden het jaarthema, het erbij gekozen jaarlied en het diaconale project geïntroduceerd. Op de slotzondag vindt de afronding van het werkseizoen plaats. Dan nemen ook de kinderen die overstappen naar de middelbare school afscheid van de kinderkerk.
 
De contactpersoon voor de bijzondere diensten is de voorzitter van het college van diakenen of de voorzitter van het college van ouderlingen.

De bijzondere diensten worden in het algemeen voorbereid door de dienstdoende predikant samen met een (ad-hoc) liturgiegroep.
 

terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Heenvliet

zo 28 jul 2024 om 10.00

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 18-7-2024
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.