zo 5 jan 2020  om 10:00
Voorganger: Ds. Th.W.H. v.d. Heijden Dirksland
Dienst in Kerk Heenvliet
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande

Aanvangslied Lied - 84 : 1, 2.
Bemoediging en groet
Lied van de maand : Lied. xxx
Drempelgebed.
Zingen Lied 130 : 4
Gebed om ontferming.
Glorialied - Ld. 864 : 1, 3.
Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen.

Lezingen: Lukas 2 vers 21-24 en 36-40.
I Timotheüs 5 vers 1-5
Samenzang - Lied 61 : 1, 3, 5.                           

Overdenking -  Lukas 2: 37b, 38. “Zinvol leven”.

Meditatief orgelspel.

Lied. 479 : 1, 2.
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'
Collecte ondertussen komen de kinderen terug.

Slotlied - Lied. 511: 1, 2, 3, 7.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug