Beleidsplan van 2017 tot 2021 Beleidsplan van 2017 tot 2021
lees meer »
 
BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:

  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592

 
ANBI ANBI

De PG heeft de zogenaamde ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan de gemeente fiscaal aftrekbaar. Meer hierover vindt u bij het menu ANBI-Gemeente.

 
BEHEER: BEHEER:

Een kerkelijke gemeente heeft ook een zakelijke kant. Ze heeft soms mensen in dienst. Vaak zijn er bezittingen in de vorm van geld, gebouwen, landerijen, orgels, enz. De PG Tweestromenland vormt hierop geen uitzondering. Voor het beheer daarvan, voor zover ze geen eigendom van de diaconie zijn, is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk.

lees meer »
 
SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Voor de samenstelling van het "College" van kerkrentmeesters zie bij samenstelling kerkenraad PG Tweestromenland

 
BEREIKBAARHEID COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BEREIKBAARHEID COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Heeft u een vraag voor het Collega van Kerkrentmeesters? Dat kan per mail. Het mailadres van het het college vindt u in de rubriek Contact.