zo 22 sep 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Zwartewaal - Startdienst
Organist: Wim Haveman


Er zijn gedrukte liturgieën aanwezig.

De startzondag heeft als thema:
“Een goed verhaal, een spannend verhaal”.

Aanvangslied 215: 1,2

Bemoediging en groet, drempelgebed,
Lied 215: 5,7
Kyriëgebed, met gezongen 301k
Glorialied 304: 1-3
Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen
Lied 71: 1,4,5

Schriftlezing: 1 Samuël 19: 10-18
Lied 138: 1-4

Overweging
Lied 1005: 1-4

Het rad van verhaal.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Afronding diaconaal project Maha Mata
Aankondiging nieuwe diaconaal project

Collecten - 1 vredesweek.  2 - kerk en eredienst.
Slotlied 416: 1-4
Zegen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

Ook zijn er daarna workshops.
U kunt aan de hand van het rad van verhaal, met elkaar in gesprek gaan.
We sluiten af met een maaltijd.

(U kunt nog soep maken, of een hartige taart bakken.
Dan graag even een belletje naar Tijnie van der Hoek om dit te melden)

terug