zo 26 mei 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. H. Talsma - Hendrik Ido Ambacht
Dienst in Kerk Heenvliet
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied - 280: 1,2,3,4,7
(Stil gebed)
Bemoediging en groet
Klein gloria

Gebed om ontferming
Glorialied (uit het Liedboek) -150A
Gebed bij de opening van het woord
Gesprek met de kinderen

Lezingen
1e Lezing - Joel 2 : 21-27
Lied - 680 :1,2,3

2e Lezing - Joh. 14 : 23-29
Lied - 680:4,5

Overdenking
Meditatief orgelspel

Lied - 1010 : 1,2,3
Gebeden afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Collecte ondertussen komen de kinderen terug

Slotlied - 675
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug