zo 18 mrt 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst is in de kerk van Heenvliet
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Jan Pieter Baan


Hierbij de liederen voor zondag 18 maart.

We oefenen lied 51 a
(346??)

We volgen orde van dienst nr 3
De liturgische kleur is paars.

Aanv: 25a:1
Bemoediging en groet, drempelgebed
Lied 25a: 2
Kyrie: 547: 2,3,4,5

Projectlied: Ik zal er zijn: couplet 1 en 4
jeremia 31: 31-34

Lied 51a
Johannes 12: 20-33

Lied 346: 1-10
Preek

Lied 316: 1,4
slotlied 536: 1,2

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug