Zondag 24 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
ONLINE DIENST
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Frank van Loo


Liturgische kleur groen

Aanvangslied - 146 vers 1 - Zing mijn ziel...
bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 146 vers 3
Kyrie -  Heer ontferm U - nr. 3 gele boekje
Loflied - Lied 413 vers 1 en 2 - Grote God wij loven U
Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing - 1 Samuel 3 vers 1 t/m 10
Lied  840 vers 1 en 2 - Lieve Heer gij zegt kom.

Schriftlezing - Marcus 1 vers 14 t/m 20
Lied 531 vers 1 - Jezus die langs het water liep

Overweging

Lied 837 vers 1 t/m 4 - Iedereen zoekt u, jong of oud
Gebeden

Slotlied 415 vers 1 en 2
Zegen: amen gezongen - Lied 415 vers 3

terug