zo 1 nov 2020  om 10:00
Voorganger: Ds. A.J. Baan - Slot
ONLINE DIENST
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


De orde van de dienst ziet er als volg uit:

Welkom / mededelingen
PSALM 24: 1,2,3  [ evt zingen - zeggen - zingen]
Bemoediging
Groet
KLEIN GLORIA
Gebed
GLORIALIED PSALM 138 : 1

Gebed bij de opening van het Woord.

Lezing uit het OT : Jes 46 vers 3-10
LIED PSALM 33 : 2,4

Lezing uit het NT : Matt 5 vers 1-12
LIED PSALM 33 : 7

Overdenking

LIED 1001 [ evt; zeggen - zeggen - zingen]

Dienst der gebeden

Dienst der gaven  - bij de uitgang

SLOTLIED 313 :1
Zegen
Amen.
 

terug