zo 4 okt 2020  om 10:00
Voorganger: Ds. E. Scheenstra - Den Bosch
Dienst in Kerk Zwartewaal
Organist: Frank van Loo


Orde 1
Welkom en mededelingen
(Wij beginnen de dienst staande)
Aanvangslied: lied 282 : 1 en 2
(Deze zondag valt samen met het Joodse loofhuttenfeest. Vandaar de keus voor dit lied)
                                                              

Bemoediging en groet                                                      
Drempelgebed

Psalm 121 :

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid. Amen.                                              

Zingen: Psalm 84 : 1 en 6                                                                
Gebed om ontferming

Beantwoord met gezongen kyrie :

Glorialied
           
Gebed bij de opening van het Woord -

Lezing: Jesaja 5: 1-7
Lied: Psalm 80: 6 en 7

Lezing: Mattheüs 21: 33-43
Lied: 210: 3 en 4

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 841 : Wat zijn de goede vruchten
Gebeden - afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte 
Slotlied : 716, Zaaien, maaien, oogsten.                                                          

Wegzending en zegen
                                                                                 
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Voor u allen, een fijne dienst gewenst.

terug