zo 12 jul 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Online Dienst
Organist: Frank van Loo

JE LEVENSWEG
Orde van dienst
voor de onlineviering op zondag 12 juli 2020
Protestantse gemeente Tweestromenland
Onze Lieve Vrouwekerk Geervliet

In deze dienst nemen Yara Goudappel en Wald de Bruin afscheid van de kinderkerk

Welkom mededelingen
Zingen: lied 288 Goede morgen, welkom allemaal

Bemoediging en groet
Vg:      Gegroet jij, die gekend bent en geschreven staat met je eigen naam in de palm van Gods hand.
Allen: Gegroet!
Vg:      Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die Heer is onze helper nooit laat Hij ons los.
Allen: Amen

Gebed

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (GoZ 187)

Gebed bij opening van de Schriften

Verhaal naar Mattheus 13:1-9: Opa Knoest gaat uit zaaien

Zingen: lied 764:1,2,3 (op melodie oude liedboek lied 54)

Schriftlezing: Mattheus 13:18-23 BGT

Zingen: lied 625 vers 1

Overweging

Muziek: “Roller Coaster” van Danny Vera

Gedicht

Woorden voor Wald en Yara door de kinderkerk

Woord van welkom door de CJV

Dankgebed, Voorbede, Stilgebed, Onze Vader

Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Maha Mata. De Tweede collecte is bestemd voor Kerk en eredienst.

Slotlied 416 (vierstemmig)

Zegenbede voor Wald en Yara
en alle ‘kinderen van God’

Dat de weg je tegemoetkomt,
dat de wind steeds in je rug mag zijn,
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt,
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden,
dat de zon je dagen licht maakt.
Dat de sterren je nacht verlichten.
Dat bloemen bloeien langs je levensweg,
dat je huis stevig staat in de storm.
En tot wij weer elkaar ontmoeten
dat God je beware in de palm van Zijn hand.
Beantwoord met gezongen:  Amen

 

terug